Direct naar inhoud
kenmerken.png
Naar Stories
dacom gewassen

Ivor Bosloper

Boer&Bunder

Perceelskenmerken zien en zoeken

In de nieuwe versie van Boer&Bunder is de overlap van onderliggende data-lagen nu ook beschikbaar als een verzameling perceelskenmerken. Het komt er kortweg op neer dat we aan een perceel op Boer&Bunder (uit de nieuwste BRP) een lijstje kenmerken gehangen hebben (gewas 2016, gewas 2015, grondwaterbeschermingsgebied, oppervlakte). Dit is een wat technisch verhaal, maar we willen er toch wat over vertellen omdat dit beschrijft wat de informatie op Boer&Bunder betekent (wat zie je eigenlijk) en met deze kennis het zoekfilter goed gebruikt kan worden.

 

Kenmerken

Op Boer&Bunder worden de perceelsgeometrieën (blauwe lijntjes) van één enkel jaar getoond (nu 2017). Voor die perceelsgeometrieën wordt dan bekeken hoe de voorvruchten, grondsoorten, en alle andere datasets geografisch over een perceel liggen. Hiervan berekenen we de kenmerken van het bovenliggende perceel. Datasets die niet relevant variëren binnen een perceel tonen we als een icoontje. We lichten de kenmerken hier toe.

Een perceel kent een lijstje voorvruchten over verschillende jaren. We kunnen hiermee zoeken naar percelen met specifieke voorvruchten in vorige jaren. Een perceel valt wel/of niet binnen een drone-no-fly-zone. We laten hierbij wat nuance weg, maar hier mag je wel/niet met een drone vliegen. Een perceel valt wel/niet in een grondwaterbeschermingsgebied, hier gelden andere regels voor o.a. gewasbeschermingsmiddelen dus dit is handig om te weten. RVO heeft een Blijvend grasland kaart gepubliceerd, relevant omdat Nederland heeft afgesproken om blijvend grasland in stand te houden en als dat niet gebeurt mensen er op aan te spreken. Ook is de Grondwatertrap opgenomen, die aangeeft wat het minimale/maximale grondwaterpeil is.

 

Bij een perceel worden datasets getoond onder de thema's grondsoorten, groei, etc. Daarnaast wordt een rijtje relevante kenmerken getoond zonder eigen 'tabje', zoals waterwingebied, blijvend grasland, no-fly-zone en watertrap.

 

Een perceel valt in verschillende regio's. Een perceel valt in een gemeente, en dus binnen een provincie (gemeentes liggen altijd in één provincie), binnen een CBS landbouwgebied en CBS-wijk. Dit worden ook perceelskenmerken. Percelen kunnen worden doorzocht per regio, wellicht nemen we deze informatie nog op als 'vlaggetje' van de provincie/gemeente.

Filteren van percelen

Met de bovenstaande opzet hebben we de percelen op kenmerk doorzoekbaar gemaakt. Hiermee zijn percelen met specifieke kenmerken heel precies te vinden. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken naar alle percelen 1) tussen de 2-4 hectare, waar 2) vorig jaar aardappels stond, 3) in de provincie Flevoland, en alle 839 gevonden percelen zijn te bekijken op de kaart of in een overzicht. Zie onder het resultaat.

 

Percelen in de Flevopolder met aardappels in 2016, tussen 2-4 ha groot

 

We blijven onze datasets en kenmerken continu uitbreiden. Heb je kenmerken die je graag zou willen zien, die open zijn (liefst met bronvermelding) en die relevant & positief zijn voor boeren? Laat het ons weten.

Meer Boer&Bunder updates