Direct naar inhoud

Retourprocedure

Dacom kent 2 soorten retourzendingen:
1. Garantieafhandeling: is van toepassing op alle producten die binnen de garantieperiode defect zijn geraakt en aan Dacom worden aangeboden. Dacom behoudt het recht alle producten die onder garantie worden aangeboden, te controleren op schade of andere gebreken. Na ontvangst van het defecte product wordt zo snel mogelijk vastgesteld of er sprake is van garantie, en hoe het zal worden hersteld. Het recht op garantie vervalt indien gebreken of schade, geheel of ten dele, het gevolg zijn van onjuist gebruik dan wel anderszins te wijten zijn aan de klant. Indien blijkt dat het product geen defect vertoont, betaalt de aanvrager € 75 onderzoeks- en transportkosten.
2. Reparatie: is van toepassing op producten die buiten de garantieperiode defect zijn geraakt en ter reparatie worden aangeboden. Na ontvangst van de retourzending stuurt Dacom een prijsopgaaf toe welke voor akkoord door de aanvrager ondertekend dient te worden. Als geen reparatieopdracht volgt, wordt er € 75 aan onderzoeks- en transportkosten in rekening gebracht.

De retourprocedure geldt voor alle retourzendingen. Voor retourzendingen dient een retournummer te worden aangevraagd. Dit kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00. Neem hiervoor contact met ons op via +31 88 3226600 of service@dacom.nl. Na registratie van de aanvraag ontvangt de aanvrager per mail een retourformulier met daarop het retournummer. Het retourformulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de verpakking te worden aangebracht. Retourzendingen die zijn voorzien van een onduidelijk of onvolledig ingevuld formulier worden geweigerd.

Defecte producten kunnen na toekenning van het retournummer door Dacom aan ons worden opgestuurd. Defecte producten die zonder kopie van pakbon of factuur worden opgestuurd, worden als vallend buiten garantie in behandeling genomen. Aan de garantieafhandeling op het retourformulier kunnen geen rechten worden ontleend.

Producten worden geretourneerd voor risico van de aanvrager en dienen goed te zijn verpakt voor transport. De aanvrager is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Dacom.

Vóór verzending bepaalt Dacom op welke wijze de goederen naar Dacom worden verzonden. Kosten voor verzending van reparatiegoederen zijn voor rekening van de aanvrager. Kosten voor verzending van garantiegoederen zijn voor rekening van Dacom.

Retourzendingen kunnen worden verzonden naar: Dacom Farm Intelligence, Warmoltslaan 10, 9752 GR Haren, Nederland.