Direct naar inhoud
AHN-plaatje.jpeg
Naar Stories
dacom gewassen

Ivor Bosloper

Boer&Bunder

Bodemdaling in zicht op Boer&Bunder

Op Boer&Bunder zijn vanaf nu alle drie de versies van de AHN beschikbaar: AHN1, AHN2 & AHN3. Voor ieder van de 700.000 percelen in Nederland wordt op basis van deze 3 versies onder meer de gemiddelde hoogte ten opzichte van het NAP berekend. Hierdoor kun je voor elk perceel op drie tijdstippen zien of er over de afgelopen 20 jaar sprake is geweest van een bodemdaling. Behalve bodemdaling, kun je de AHN nu bijvoorbeeld ook gebruiken om te analyseren of een bepaald perceel gekilverd (geëgaliseerd) moet gaan worden en/of dat het mogelijk is dat een bepaald perceel onder water gezet kan gaan worden.

Het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. De hoogte wordt bepaald met laseraltimetrie: een techniek waarbij een vliegtuig of helikopter met een laserstraal de afstand tot het aardoppervlak meet. De datasets van het AHN wordt als Open Data beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat en de Waterschappen.

Het AHN is ondertussen al drie keer opgesteld. Deze versies staan bekend als AHN1, AHN2 & AHN3. Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan het afronden van de AHN3. Op de onderstaande kaart kun je zien welke gebieden nu al beschikbaar zijn en welke gebieden daar binnenkort bij gaan komen.

Op Boer&Bunder was het altijd al mogelijk om per perceel de hoogteverschillen te kunnen zien, dat was op basis van de AHN2. Onlangs hebben wij Boer&Bunder Pro gelanceerd en hierin is het nu ook mogelijk om verschillende versies van de hoogte-grafieken naast elkaar te leggen. Zoals bijvoorbeeld het onderstaand perceel in Broek in Waterland. In de staafdiagram zie je de percentuele verdeling in oppervlakte (y-as) van de verschillende hoogteverschillen in meters (x-as).

Door deze drie versies met elkaar te vergelijken wordt het duidelijk dat de gemiddelde hoogte van het perceel in 20 jaar is gedaald met 12 cm ten opzichte van het NAP:

-4,81m (AHN1)

-4,90m (AHN2)

-4,93m (AHN3)

De spreiding in de hoogte-grafiek geeft goed weer of het noodzakelijk is om een perceel te kilveren. De hoogteverschillen worden namelijk in centimeters nauwkeurig weergegeven. Houd er rekening mee dat er in het AHN een foutenmarge van ongeveer vijf centimeter wordt aangehouden. In het kwaliteitsdocument AHN2 staat meer informatie over de kwaliteit van het AHN.

De AHN-gegevens zijn ook zeer handig om te zien hoe de afwatering van percelen is geregeld. Door de hoogtekaart te bestuderen kun je namelijk zien hoe het (regen)water afloopt naar de omliggende sloten. Ook wordt de data gebruikt om te zien of het perceel geschikt is voor inundatie. Met inundatie wordt een perceel voor langere tijd onder water gezet. Daarmee worden grondgebonden ziekten, plagen of de opslag van aardappelen bestreden.

Er zijn zeer veel toepassingen te bedenken met de AHN-gegevens. We horen graag welke toepassingen jij allemaal hebt verzonnen en welke (Open) Data jij eventueel nog mist zodat wij ons product nog beter kunnen maken. Laat het ons weten.

Bekijk de website van AHN en/of van PDOK voor meer informatie.

Meer Boer&Bunder updates