Werken met Teeltregistratie

Dit artikel geeft je meer informatie over de het gebruik van Teeltregistratie in Dacom Online.

 

Stap-voor-stap handleiding

 1. Maak een een account op www.dacom.nl. Als je al een Dacom account hebt, hoef je geen nieuw account aan te maken.
 2. Je kan zowel via de website als via de mobiele app registraties invoeren.
 3. Wanneer je via de mobiele app registraties in wilt voeren, download en installeer dan de Dacom Teeltregistratie app uit de Google Play Store of App Store.
 4. Open de app en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Door in te loggen met je e-mailadres en wachtwoord, kom je automatisch op jouw virtuele boerderij.
 5. Om te kunnen registreren, dien je eerst percelen in te tekenen via het onderdeel ‘Kaart’. Als er percelen zijn ingetekend, kun je op deze percelen registraties vastleggen. Er zijn drie verschillende manieren om percelen in te tekenen:
  1. Percelen intekenen zoals deze in voorgaande jaren zijn opgegeven bij RVO voor de ‘Gecombineerde Opgave’
  2. Zelf percelen intekenen
  3. Percelen inlezen vanaf RVO.nl
 6. Overige mogelijkheden bij het intekenen van percelen zijn:
  a. Percelen opknippen
  b. Percelen samenvoegen
  c. Vorm van een perceel aanpassen
  d. Rand van een perceel tekenen
  e. Afstand meten

Registreren

 1. Een perceel kan worden geselecteerd door op het perceel op de kaart te klikken of door de gewasperceel selectietool te gebruiken. Op de kaart kun je één of meerdere percelen selecteren. Door te klikken op de knop ‘Gewaspercelen’, kun je vervolgens:
  • Eén of meerdere percelen aanklikken
  • Klikken op een gewas; alle percelen met dat gewas worden dan geselecteerd
  • Klikken op een groep; alle percelen in die groep worden dan geselecteerd
  • Klikken op een ras; alle percelen met dat ras worden dan geselecteerd
  • Klikken op een afnemer; alle percelen met die afnemer worden dan geselecteerd
   De betreffende percelen worden dan lichtblauw omkaderd op de kaart en groen in de lijst. Het is mogelijk om percelen uit deze selectie te halen door erop te klikken.
 2. Na het selecteren, is de Registratie-knop actief. Door op de knop te klikken, wordt het registratiescherm geopend.
  • In de kolom ‘Waar’ staan de geselecteerde percelen
  • In de kolom ‘Wanneer’ kunnen de betreffende velden worden ingevuld
  • In de kolom ‘Wat’ leg je vast welke activiteit het betreft.
   Per activiteit verschillen de onderdelen die kunnen worden ingevuld. Sommige zijn verplicht, andere niet. Wordt een verplicht veld overgeslagen, dan verschijnt een melding bij het opslaan van de registratie en wordt aangegeven welk veld nog moet worden ingevuld.

Bemesting & Gewasbescherming

Twee veelgebruikte vormen van registratie zijn Bemesting en Gewasbescherming. Bij Bemesting en Gewasbescherming kan het gebruikte product worden gekozen uit de lijst met beschikbare producten. Door de naam van het product in te typen, wordt de lijst gefilterd op hetgeen dat is ingetypt. Het juiste product kan worden aangeklikt door er met de pijltjestoets naartoe te gaan en op ‘Enter’ te drukken. De lijst bestaat uit:

 • Mijn mest: de meststoffen die op voorraad zijn
 • Mest: de lijst met meststoffen die bij Dacom bekend zijn
 • Mijn andere producten: de producten die niet onder Mest of GBM vallen
 • Mijn GBM: de gewasbeschermingsmiddelen die op voorraad zijn
 • Kunstmest: de lijst met kunstmeststoffen die bij Dacom bekend zijn
 • GBM: de lijst met gewasbeschermingsmiddelen die bij Dacom bekend zijn
 • Overige producten die bij Dacom bekend zijn, niet vallend onder Mest of GBM

Als de Toelatingen app is geïnstalleerd, wordt bij ‘Gewasbescherming’ aan de hand van de eigenschappen van het perceel (gewas en teeltdoel), het gebruikte product en de dosering bepaald of het product volgens het gebruiksvoorschrift mag worden toegepast. Indien de toepassing afwijkt van het gebruiksvoorschrift, dan wordt dit kenbaar gemaakt met een rode i. Door op het rode i’tje te klikken, wordt een tabel getoond met de afwijkingen. Wij adviseren om bij onduidelijkheden in het notitie veld te verklaren waarom het middel volgens jou wel mag worden toegepast. Aan het gebruik van de Toelatingen app kun je geen rechten ontlenen. Hoewel wij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van de Toelatingen app, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Meer instellingen

Wisselen van boerderij
Via het menu-symbool kun je ook wisselen van boerderij, mits je toegang hebt tot meerdere boerderijen. Via het menu-symbool kun je ook wisselen van bouwplan, mits je toegang hebt tot meerdere bouwplannen.

Gegevens synchroniseren met de webapplicatie
Met GPS modus wordt bepaald welke omgeving op de kaart getoond moet worden. In dit scherm kun je ook handmatig de gegevens synchroniseren met de webapplicatie. De gemaakte foto’s worden in het geheugen van de app bewaard. Door te klikken op “Klik om de foto cache te legen” worden de foto’s uit het geheugen van de app gewist.

Volledige handleiding

teeltregistratie handleiding

Was this article helpful?

Related Articles