Uitdraaien van mijn Bewerkingsoverzicht

Het uitdraaien van een bewerkingsoverzicht is zeer eenvoudig. In het Registratie-veld druk je op het Klembord-icoontje en vervolgens selecteer je Bewerkingsoverzicht. Er wordt dan een pdf-bestand gemaakt van je hoofdbouwplan en al je registratie. Voor het bewerkingsoverzicht is het onder andere belangrijk dat ook de weergegevens zijn meegenomen.

bewerkings overzicht Dacom

Standaard wordt hier ‘Open Weather’ als databron gebruikt, deze is echter niet altijd beschikbaar en geeft alleen de huidige weerdata (dus geen weerhistorie). Het kan hierdoor voorkomen dat de weergegevens niet worden meegenomen in de registratie, bijvoorbeeld als je de registraties antidateert. Om dit te voorkomen is het verstandig om Weerdata van Dacom aan te schaffen. Naast dat deze weerdata nauwkeurig is, krijg je ook toegang tot historische weerdata.

Was this article helpful?

Related Articles