Dacom Disease Heatmap

Dacom Disease Heatmap
Disease Heatmap

                                                                                                                           

Dacom Disease Heatmap in Boer&Bunder 

Met Boer&Bunder heeft Dacom een succesvol concept neergezet in de agrarische sector waarmee open data inzichtelijk en makkelijk beschikbaar is voor de hele sector. De Boer&Bunder data wordt veel ingezet bij het maken van betere beslissingen voor de bedrijfsvoering. De huidige data is nogal statisch, terwijl de dagelijkse praktijk van de teler zeer dynamisch is.

Door aankoppeling van weersvoorspelling (toekomst), weerdata (historisch gemeten) en rekenregels omtrent schimmelziektes willen we telers op een simpel toegankelijke wijze informatie geven over het weer en de schimmelziektedruk op de kaart en op perceelsniveau. Uitgangspunt is dat de teler niets hoeft in te vullen voor het verkrijgen van een advies. Algoritmes voor het berekenen van de ziektedruk voor de verschillende schimmelziektes zijn in het verleden reeds door Dacom ontwikkeld.