Innovatie door vereenvoudiging.

Basispakket Precisielandbouw

Innovatie door vereenvoudiging.

Het project Basispakket Precisielandbouw is een project in het kader van de POP3 subsidie Samenwerking voor innovaties Noord-Nederland. Het project, dat een initiatief is van het Dacom Farm Intelligence, HLB, Siebring Akkerbouw en Boerenbedrijf Beuling, heeft als motto ‘Innovatie door vereenvoudiging’.

De precisielandbouw is enorm in ontwikkeling. Technische toepassingen volgen elkaar in rap tempo op en niets lijkt onmogelijk in de toekomst. In de praktijk blijkt dat veel boeren graag stappen willen zetten op het gebied van precisielandbouw, maar hoe begin je, welke systemen schaf je aan en hoe houd je alle ontwikkelingen bij? Het zijn allemaal vragen waar boeren mee worstelen. Door alle ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw zien veel boeren door de bomen het bos niet meer.

In het project Basispakket Precisielandbouw ligt de uitdaging om de “basisbeginselen” van precisielandbouw toegankelijk te maken voor een groot aantal agrariërs. Door een duidelijke keuze te maken in de sturingsmogelijkheden wordt een basissysteem ontwikkeld die eenvoudig toepasbaar is binnen de reguliere agrarische bedrijfsvoering. Door het testen van het pakket bij een selecte groep, de koplopers van het peloton, blijft er een goede aansluiting bij de landbouwpraktijk van het peloton en laat deze selecte groep zien dat precisielandbouw kan worden toegepast op veel agrarische bedrijven en niet alleen geschikt is voor grote hoog ontwikkelde bedrijven.

De meerwaarde van de innovatie in dit project in het kader van de POP3-subsidie is niet de maximale potentie voor een individueel bedrijf maar een haalbare toepassing voor een groot aantal agrarische bedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe.