AGTECH PLANNER

”AgTech planner voor (drone)loonwerkers.”
dacom loonwerkers drone

De agrarische loonwerkers sector is bij uitstek een sector waar behoefte is aan slimme AgTech oplossingen. Nieuwe technologie en kennis ontwikkelt zich in de agrarische sector in een zeer hoog tempo. Hierdoor komt steeds meer stuurinformatie beschikbaar zoals geografische perceelsinformatie, open data, multi spectrale beelden (drones, sensoren op de trekker), sterk verbeterde weermodellen en data van mobiele devices.

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een nieuw en intelligent planningssysteem voor (drone)loonwerkers waarin precisielandbouw plug-and-play is geïntegreerd. Hierdoor kunnen substantiële kosten worden bespaard op arbeid en brandstofkosten bij zowel de teler als de dronewerker. Het prototype product wordt getest en gevalideerd in een praktijkomgeving.


dacom loonwerkers drone

Partners 

AgriFly, Loonbedrijf Breure, Codelle, Van der Stelt