Direct naar inhoud
irrigatiemanagement-1920x1280.jpeg
Naar Stories
dacom gewassen

Gert Sterenborg

Irrigatiemanagement

Internationalisering en vernieuwing Dacom irrigatieadvies

De adviesdiensten van Dacom zijn al meer dan 25 jaar van bewezen toegevoegde waarde voor met name agrariërs. Het huidige diensten platform is Windows-based. Dacom wil dit graag via het internet ontsluiten en is daarom een project gestart waarin haar adviesdiensten vernieuwd worden naar online en mobiele technologie. Om ook de buitenlandse markt beter te kunnen bedienen, dienen zowel in de hard- als software (irrigatieadvies) en de communicatie tussenbeide aanmerkelijke vernieuwingen doorgevoerd te worden.

Resultaten van het project:

1. 32 prototypes DSG’s (Dacom Sensor Gateway) die via meerdere internationale communicatie protocollen data kan opslaan en verzenden van de akker naar internet.

2. 32 bodemvochtsensoren met een wezenlijke verbetering in de behuizing zodat deze geschikt is voor levering in diverse lengtes geschikt voor verschillende internationale gewassen.

3. Softwarematig prototype waarmee de gemeten informatie wordt opgeslagen in cloud databases en online en mobiel kan worden ontsloten.

4. Testresultaten van veldproeven uitgevoerd in diverse werelddelen van de combinatie van prototypes onder 1,2 en 3.

Dit project heeft subsidie ontvangen van

Meer Irrigatiemanagement updates